Ariel 1927 Model B 557cc 1cyl sv 3302

SOLD

Description

Ariel 1927 Model “B” 557 cc zijklepper frame# W3200 motor# W3881 (english text below)

De nieuwe lijn Ariels, geïntroduceerd eind 1925 en ontworpen door technisch genie Val Page, was meteen een succes. Niet zozeer vanwege de technische vernieuwingen, maar vooral vanwege de zeer fraaie vormgeving: lagere zadelstand, verkorte wielbasis en hoge zadeltank. Victor Mole was de nieuwe man die verantwoordelijk was voor de verkoop in de Ariel-fabriek en hij ontwierp het nieuwe opvallende embleem van het Ariel-paard en bedacht de reclameslogan “Ariel, de moderne motorfiets”. Binnen een paar jaar schoten de verkoop en winst van Ariel omhoog. In 1927 was de verkoop tien keer zo hoog als in 1925, vóór de introductie van de nieuwe lijn machines. De 5 basismodellen (A, B, C, D en E) die in 1927 werden geproduceerd, werden voor 1928 voortgezet, maar met veel verbeteringen. Het meest opvallend was de toepassing van Brooklands-type visstaart dempers en ingesloten kleptuimelaars op de kopkleppers en nieuw ontworpen frames voor alle modellen. De modellen A en B waren 557cc zijkleppers met boring x slag afmetingen van 86,4 x 95 mm. Model A was het Standaard model, model B de Luxe uitvoering. Er waren niet veel verschillen, het meest opvallende was het merk van de gemonteerde versnellingsbak: de A had een Sturmey-Archer, de B een Burman. Andere verschillen waren verstelbare voetsteunen en een voorspatbord met zijstukken op Model B.
Deze bijzondere machine is nooit gerestaureerd en heeft nogal wat historie: ze is in 1928 nieuw gekocht door een motorenthousiast uit de provincie Limburg. De motor draagt nog steeds het provinciale P-nummer dat volgens het originele document op 16 augustus 1928 is afgegeven. De eerste eigenaar had de machine ruim veertig jaar in bezit, waarin hij meer dan 300.000 kilometer aflegde. Rond 1970 werd hij verkocht aan een motorzaak in de buurt, waar hij tentoongesteld stond tot de derde eigenaar hem zo’n 12 jaar geleden wist te kopen. Enkele jaren geleden is de motor gereviseerd. Deze charismatische tijdmachine wordt geleverd met Lucas elektrische verlichting, Nederlands kenteken, achteruitkijkspiegel, bandenpomp en blik reserve-olie op de voorvork. Bijbehorende papieren zijn een vooroorlogse foto van de machine met de eerste eigenaar, origineel registratiedocument en factuur van de motorrevisie. Het zou mooi zijn als deze machine in de regio zou blijven, waar ze het overgrote deel van haar leven heeft doorgebracht.

N.B. het bouwjaar van deze motorfiets is eind 1927, het modeljaar is 1928.

Ariel 1927 Model “B” 557 cc side valve frame # W3200 engine # W3881

The new line of Ariels, introduced at the end of 1925 and designed by engineering genius Val Page, had been an instant success. Not so much because of its technical innovations, but mostly for its very attractive styling: lower saddle position, shortened wheel base and high saddle tank. Victor Mole was the new man in charge of sales at the Ariel works and he designed the new eye-catching emblem of the Ariel horse and coined the advertising slogan “Ariel, the Modern Motor Cycle”. Within a few years Ariel sales and profits rocketed. In 1927 sales were ten times as high as the 1925 sales, before the introduction of the new line of machines. The 5 basic models (A, B, C, D and E) that were produced in 1927 were continued for 1928, but with many improvements. The most noticeable was the adoption of Brooklands-type fishtail silencers, the use of enclosed valve-operation gear on the ohv machines and redesigned frames on all models. The models A and B were 557cc side valves. The Models A and B had bore x stroke dimensions of 86.4 x 95 mm. The Model A was the Standard model, the model B the Luxury version. There were not many differences, the most notable being the make of the gearbox: The A had a Sturmey-Archer, the B a Burman. Other differences were adjustable footrests and a valanced front mudguard on the Model B.
This particular machine has never been restored and has quite some history: she was bought new in 1928 by a gentleman who lived in the Dutch province of Limburg. She still bears the provincial P-number that was issued, according to the original document, on August 16, 1928. The first owner kept the machine for over forty years, in which time period he covered more than 300,000 kilometres. Around 1970 it was sold to a motorcycle shop in the area, where it was on display till the third owner managed to buy it around 12 years ago. Some years ago the engine has been overhauled. This lovely time machine comes with Lucas electric lighting system, current Dutch registration, rear view mirror, tyre pump and spare oil can on front forks. Accompanying paperwork includes a pre-war photo of the machine with the first owner, original registration document and invoice for the engine overhaul. It would be nice if this machine stayed in the region where it spent most of its life.

N.B. the year of construction of this motorcycle is late 1927, the model year is 1928.